CENIIK PROMOCYJNY USŁUG 2017
Cennik usług instalacyjnych
Instalacja dostępu do internetu w sieci kablowej
w budynkach jednorodzinnych ( umowa zawarta na 1 rok)
61,50 brutto
Instalacja dostępu do internetu w sieci kablowej
w dudynkach jednorodzinnych (Umowa zawarta na 2 lata)
61,50 brutto
Instalacja dostępu do internetu w sieci kablowej
w budynkach wielorodzinnych - blokach ( Umowa zawarta na 1 rok)
61,50 brutto
Instalacja dostępu do internetu w sieci kablowej
w budynkach wielorodzinnych - blokach (Umowa zawrta na 2 lata)
61,50 brutto
Instalacja dostępu do internetu w sieci radiowej
z urządzeniami: AccesPoint + antena +zasilacz (Umowa zawarta na 1 rok)
92,25 brutto
Instalacja dostępu do internetu w sieci radiowej
z urządzeniami: AccesPoint + antena +zasilacz (Umowa zawarta na 2 lata)
61,50 brutto
Cennik miesiecznych opłat abonamentowych
300 Mega Światłowód
nieograniczony czasowo dostęp do sieci internetowej z maksymalną szybkością transmisji danych do/od komputera Abonenta do 300000/800000 kb/s statyczny adres IP, brak limitu transferu.
50,00 Brutto
500 Mega Światłowód
nieograniczony czasowo dostęp do sieci internetowej z maksymalną szybkością transmisji danych do/od komputera Abonenta do 500000/800000 kb/s statyczny adres IP, brak limitu transferu.
60,00 Brutto
1000 Mega  Światłowód
nieograniczony czasowo dostęp do sieci internetowej z maksymalną szybkością transmisji danych do/od komputera Abonenta do 1000000/8000000 kb/s statyczny adres IP, brak limitu transferu.
109,00 Brutto
6 Mega
- nieograniczony czasowo dostęp do sieci internetowej z maksymalną szybkością transmisji danych do/od komputera Abonenta do 6000/1500 kb/s statyczny adres IP, brak limitu transferu.
50,00 brutto
7 Mega
- nieograniczony czasowo dostęp do sieci internetowej z maksymalną szybkością transmisji danych do/od komputera Abonenta do 7000/2000 kb/s statyczny adres IP, brak limitu transferu.
60,00 brutto
8 Mega
- nieograniczony czasowo dostęp do sieci internetowej z maksymalną szybkością transmisji danych do/od komputera Abonenta do 8000/2000 kb/s statyczny adres IP, brak limitu transferu.
70,00 brutto
9 Mega
- nieograniczony czasowo dostęp do sieci internetowej z maksymalną szybkością transmisji danych do/od komputera Abonenta do 9000/2000 kb/s statyczny adres IP, brak limitu transferu.
80,00 brutto
Cennik usług podstawowych
Koszty wysłania faktur do Klienta
- na jego prośbę
3,80 brutto
Przydzielenie publicznego adresu IP
- Indywidualne rozmowy co do oferty
12,30 brutto
Ponowne podłączenie urządzenia po zablokowaniu dostępu z powodu nieterminowego regulowania należności
- opłata jednorazowa
20,00 brutto
Ponowne podłączenie urządzenia po wstrzymaniu świadczenia usług na podstawie zamówienia Klienta
- za każdy m-c zawieszenia
20,00 brutto
Przeniesienie przyłącza i na nowo podłączenie urządzenia (AP)
montaż, konfiguracja - zgodnie z zawartą umową
61,50 brutto
Opłata instalacyjna za każdy dodatkowy komputer wpięty do sieci na terenie jednego lokalu lub zakładu (firmy)
- 50% opłaty instalacyjnej, nie mniej niż 30,00 zł.
Opłata abonamentowa za każdy kolejny komputer wpięty do sieci na terenie jednego mieszkania lub zakładu (firmy)
- 50% wybranego pakietu taryfowego
Zamontowanie i oprogramowanie routera ntworzącego lokalną sieć na terenie jednego lokalu
- do trzech komputerów
50,00 brutto
Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w zwrocie urządzenia
5,00 brutto
Kara umowna za podłączenie większej ilości terminali abonenckich niż wskazane w umowie
150,00 brutto
Kara umowna za udostępnienie łącza osobom trzecim
500,00 brutto
W razie wypowiedzenia umowy przez Abonenta lub rozwiązania umowy z winy Abonenta w okresie obowiązywania umowy
- Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz firmy WIECZOR-NET udzielonej przy zawarciu umowy ulgi, przy czym wartość ulgi do zwrotu pomniejsza się o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
500,00 brutto
Cennik usług serwisowych
Ponowna konfiguracja i instalacja karty sieciowej
20,00 brutto
Wymiana uszkodzonej z winy Klienta karty Lan
- wymiana i konfiguracja
20,00 brutto
Wymiana uszkodzoneo z winy Klienta AccesPointa WLAN
- wymiana konfiguracja
200,00 brutto
Zarobienie kabla UTP końcówką RJ45
5,00 brutto
Zarobienie końcówki kabla h-155 końcówką RSMA
15,00 brutto
Kabel UTP
- 1 mb.
2,50 brutto
Kabel H-155
- 1 mb.
5,00 brutto
Instalacja kablowego routera sprzętowego
- montaż, konfiguracja
40,00 brutto
Instalacja radiowego routera sprzętowego
- montaż, konfiguracja
50,00 brutto
Wymiana , konfiguracja karty sieciowej LAN, WLAN
w przypadku modernizacji lub wymiany komputera przez Abonenta
30,00 brutto
Zainstalowanie systemu operacyjnego
na odbiorniku PC Klienta
50,00 brutto
Dojazd do Klienta
- opłata zryczałtowana
25,00 brutto
Inne prace zlecone wg. zamówienia Klienta
- 1 godz. pracy technika
50,00 brutto
Nieuzasadnione wezwanie serwisu
25,00 brutto